เมนูหลัก
link banner
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
�่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายนคร ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองกลางประชานุกูล
Click ดูประวัติ
นายพิสัน โพนทัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางบุญชญา ชายทวีป
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางลินจง เจริญธรรม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5